beleidsonderzoek

Beleidsonderzoek omvat een breed scala aan onderzoeken die tot doel hebben om beleid te ondersteunen en/of te evalueren. Kenmerkend voor de meeste beleidsonderzoeken is dat diverse methoden worden gecombineerd tot een aanpak op maat. Bij het beschrijven van onze onderzoekservaring maken we onderscheid tussen inventariserend onderzoek en evaluatief onderzoek. Vanwege onze ruime ervaring met onderzoek voor belangenverenigingen en patiëntenorganisaties noemen we ook de doelgroepenraadpleging als aparte categorie.

Klik voor meer informatie en voorbeelden op het type onderzoek van uw keuze.

Dit type onderzoek is gericht op het beschrijven van een bepaald probleem, het in kaart brengen van een uitgangssituatie of het inzicht krijgen in de ervaringen van betrokken partijen,

Bij dit type onderzoeken wij de effectiviteit van het gevoerde beleid (ex post) of het nog te voeren beleid (ex ante).

Onderzoek naar ervaringen, meningen of wensen, bijvoorbeeld ledenraadpleging of doelgroepenanalyse.

 

gekozen voor nieuwe site