Ipso Facto beleidsonderzoek

Ipso Facto is een onafhankelijk bureau voor beleidsonderzoek, gevestigd in Den Haag en opgericht in 1982.
Vrij vertaald betekent Ipso Facto: “de feiten spreken voor zich”.
Wij voeren onderzoek uit op terreinen als zorg, welzijn, onderwijs, werk en inkomen.

Ipso Facto heeft veel ervaring met het uitvoeren van de volgende vormen van onderzoek:

  • (Beleids)verkennend of inventariserend onderzoek;
  • (Evaluatie-)onderzoek naar bijvoorbeeld wet- en regelgeving;
  • Behoefteninventarisatie en ledenraadpleging;
  • Medewerkers- en cliënttevredenheidsonderzoek.

De doelstelling van Ipso Facto is het ondersteunen van beleidsvoerende organisaties met kennis verkregen uit deskundig uitgevoerd sociaal wetenschappelijk onderzoek. Desgewenst uitgebreid met een strategisch beleidsadvies.

Door het fungeren als schakel tussen beleidsmakers en onderzoekspopulatie (cliënten, medewerkers, burgers etc.), draagt Ipso Facto bij aan draagvlak voor beleid en een soepeler verloop van het beleids- of werkproces.

Vereniging voor Beleidsonderzoek

Kwaliteitsmanagement is een belangrijk thema in de bedrijfsvoering van Ipso Facto.
Wij zijn aangesloten bij de VBO, de Vereniging voor Beleidsonderzoek. De VBO is een brancheorganisatie van bureaus en instituten die beleidsonderzoek doen. Zij stellen kwaliteitseisen aan de uitvoering van beleidsonderzoek en de daarmee samenhangende dienstverlening.

 

 

 

 

Welkom op onze website

De informatie op onze website is op verschillende manieren toegankelijk: door het type onderzoek te selecteren, of door te zoeken op soort opdrachtgever.
In beide gevallen wordt informatie gegeven over onze werkwijze en wordt deze geïllustreerd met concrete voorbeelden van uitgevoerde projecten.

het kantoor van Ipso Facto in de Derde Ambachtsschool