rapportage

Het cliëntervaringsonderzoek levert informatie op over ervaringen van de cliënten en eventuele verbeterpunten op drie niveaus: individueel, locatie (of team) en organisatieniveau. Op elk niveau worden de resultaten vastgelegd in duidelijke rapportages die handvatten geven voor kwaliteitsbewaking en -verbetering. Met de onderstaande links worden de niveaus verder toegelicht.