Nieuwsberichten

23-04-2018

Cliëntervaringsonderzoek Verpleeghuiszorg

Het nieuwe kwaliteitskader verpleeghuiszorg geeft verpleeghuizen veel ruimte om zelf een instrument te kiezen voor het uitvoeren van cliëntervaringsonderzoek. Ipso Facto heeft ruime ervaring met het doen van  cliëntervaringsonderzoek in de gehandicaptensector. Ons instrument ‘Cliënten aan het Woord’ is opgenomen in de waaier van instrumenten van Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) en is ook geschikt voor gebruik in de verpleeghuissector.  Binnen de gehandicaptensector wordt de lijst ook al gebruikt bij oudere cliënten, bijvoorbeeld bij oudere doven en bij ouderen met een lichamelijk beperking. Met wat kleine aanpassingen is de lijst ook geschikt voor andere doelgroepen. De opbouw en het taalgebruik maken […]
05-12-2017

Resultaten onderzoek woonwensen senioren gemeente Wageningen gepresenteerd

In opdracht van de gemeente Wageningen zijn de woonwensen van senioren in Wageningen geïnventariseerd. Het onderzoek is uitgevoerd middels een schriftelijke enquête. Deze is door Ipso Facto gemaakt, in samenwerking met de gemeente, de stichting Coördinatieorgaan Samenwerkende Wageningse Ouderenorganisaties (CWSO) en de Woningstichting. In de Woonvisie van de gemeente is aangegeven dat het goed zou zijn als senioren zolang mogelijk in hun eigen huis en hun vertrouwende omgeving kunnen blijven wonen. De nadruk ligt met name op het langer zelfstandig wonen. Dat kan alleen als de woning hiervoor geschikt is (of geschikt te maken) en bepaalde voorzieningen dichtbij zijn. Bijvoorbeeld in de nabijheid van […]
24-11-2017

Positieve beoordeling Cliënten aan het woord 2017

De instrumenten voor het doen van cliëntervaringsonderzoek (Bouwsteen 2, voorheen pijler 2b van het kwaliteitskader van VGN) worden jaarlijks beoordeeld door een onafhankelijke wetenschappelijke commissie. Het oordeel over de meest recente versie van ons instrument (2017) is positief. De commissie spreekt haar waardering uit voor recente aanpassingen in de basisvragenlijst en de zorgvuldige rapportage daarover. ‘De Commissie van Deskundigen adviseert het bestuur van de VGN om uw instrument Cliënten aan het woord toe te laten tot de waaier voor de periode 2018 – 2019‘. De volledige recensie kan hier worden ingezien. De meest actuele versie van ‘Cliënten aan het woord’ […]
Contact