nieuwsberichten

Deze pagina bevat een overzicht van gepubliceerde nieuwsberichten met betrekking tot onderzoek van Ipso Facto.

Hieronder vindt u de meest actuele berichtgeving.
U kunt ook per Categorie een bericht selecteren via het menu in de rechterkolom.

Het archief van ‘oudere berichten’ staat ook in de rechterkolom.

 

 • Woonwensen senioren gemeente Wageningen
  5 december 2017

  In opdracht van de gemeente Wageningen worden de woonwensen van senioren in Wageningen geïnventariseerd. Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met stichting Coördinatieorgaan Samenwerkende Wageningse Ouderenorganisaties...

 • positieve beoordeling Cliënten aan het woord 2017
  24 november 2017

  De instrumenten voor het doen van cliëntervaringsonderzoek (Bouwsteen 2, voorheen pijler 2b van het kwaliteitskader van VGN) worden jaarlijks beoordeeld door een onafhankelijke wetenschappelijke commissie....

 • update Cliënten aan het woord (versie 2017) beschikbaar
  29 augustus 2017

  De basisversie van de vragenlijst Cliënten aan het woord heeft een aantal kleine wijzigingen ondergaan ten opzichte van de voorgaande versie (2016). De wijzigingen zijn...

 • Nieuwe vragenlijst medewerkerstevredenheid begeleid of beschut werk
  20 december 2016

  Ipso Facto heeft een nieuwe vragenlijst ontwikkeld voor ervaringsonderzoek of tevredenheidsonderzoek onder medewerkers die begeleid of beschut werk hebben. Deze vragenlijst hebben we Medewerkers aan...