Nieuwsberichten

01-09-2020

Evaluatie project ‘Gezonde werkdruk’

Begin dit jaar heeft onderzoeksbureau Ipso Facto een evaluatieonderzoek verricht voor het project ‘Gezonde Werkdruk’ van het Vervangingsfonds. De evaluatie laat zien dat de gehanteerde aanpak succesvol is. De belangrijkste aanbeveling voor toekomstige projecten is om te kiezen voor een modulaire aanpak waarbij deelnemers zelf bepalen aan welke onderdelen ze wel/niet deelnemen. Aanpak en aangeboden cursussen Uit de evaluatie blijkt dat de schoolleiders positief zijn over de aangeboden activiteiten en opleidingen. Met name de cursussen Management Drives en Waarderend Leiderschap scoren hoog. Een meerderheid oordeelt ook positief over de focus op de schoolleider, het maken van een eigen plan van […]
09-12-2019

Evaluatie social return beleid provincie Noord-Holland

Ipso Facto heeft het social return beleid van de provincie Noord-Holland geëvalueerd. Het onderzoek had tot doel om inzicht te verkrijgen in de wijze waarop social return wordt toegepast in de (inkoop)praktijk en welke (gewenste en ongewenste) effecten dat heeft. Daarnaast is gevraagd op welke wijze het effect van social return kan worden vergroot. De hoofdvraag is als volgt geformuleerd: In hoeverre wordt het instrument social return door de provincie effectief toegepast, zodanig dat mensen uit de doelgroep aan werk(ervaring) komen en dat de afstand tot de arbeidsmarkt verkleind wordt? De evaluatie toont aan dat PNH goed heeft nagedacht over […]
25-01-2019

Toelating ‘cliënten aan het woord’ waaier 2020-2022

De laatste versie van ons instrument is door de wetenschappelijke commissie van VGN positief beoordeeld en zonder voorbehoud toegelaten tot de waaier 2020-2022. De commissie spreekt haar waardering uit voor de doorontwikkeling en zorgvuldige rapportage daarover. De recensie kan hieronder worden gedownload (pdf bestand). Recensie VGN waaier 2020-2022
01-09-2020

Evaluatie project ‘Gezonde werkdruk’

Begin dit jaar heeft onderzoeksbureau Ipso Facto een evaluatieonderzoek verricht voor het project ‘Gezonde Werkdruk’ van het Vervangingsfonds. De evaluatie laat zien dat de gehanteerde aanpak succesvol is. De belangrijkste aanbeveling voor toekomstige projecten is om te kiezen voor een modulaire aanpak waarbij deelnemers zelf bepalen aan welke onderdelen ze wel/niet deelnemen. Aanpak en aangeboden cursussen Uit de evaluatie blijkt dat de schoolleiders positief zijn over de aangeboden activiteiten en opleidingen. Met name de cursussen Management Drives en Waarderend Leiderschap scoren hoog. Een meerderheid oordeelt ook positief over de focus op de schoolleider, het maken van een eigen plan van […]
09-12-2019

Evaluatie social return beleid provincie Noord-Holland

Ipso Facto heeft het social return beleid van de provincie Noord-Holland geëvalueerd. Het onderzoek had tot doel om inzicht te verkrijgen in de wijze waarop social return wordt toegepast in de (inkoop)praktijk en welke (gewenste en ongewenste) effecten dat heeft. Daarnaast is gevraagd op welke wijze het effect van social return kan worden vergroot. De hoofdvraag is als volgt geformuleerd: In hoeverre wordt het instrument social return door de provincie effectief toegepast, zodanig dat mensen uit de doelgroep aan werk(ervaring) komen en dat de afstand tot de arbeidsmarkt verkleind wordt? De evaluatie toont aan dat PNH goed heeft nagedacht over […]
25-01-2019

Toelating ‘cliënten aan het woord’ waaier 2020-2022

De laatste versie van ons instrument is door de wetenschappelijke commissie van VGN positief beoordeeld en zonder voorbehoud toegelaten tot de waaier 2020-2022. De commissie spreekt haar waardering uit voor de doorontwikkeling en zorgvuldige rapportage daarover. De recensie kan hieronder worden gedownload (pdf bestand). Recensie VGN waaier 2020-2022
23-04-2018

Cliëntervaringsonderzoek Verpleeghuiszorg

Het nieuwe kwaliteitskader verpleeghuiszorg geeft verpleeghuizen veel ruimte om zelf een instrument te kiezen voor het uitvoeren van cliëntervaringsonderzoek. Ipso Facto heeft ruime ervaring met het doen van  cliëntervaringsonderzoek in de gehandicaptensector. Ons instrument ‘Cliënten aan het Woord’ is opgenomen in de waaier van instrumenten van Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) en is ook geschikt voor gebruik in de verpleeghuissector.  Binnen de gehandicaptensector wordt de lijst ook al gebruikt bij oudere cliënten, bijvoorbeeld bij oudere doven en bij ouderen met een lichamelijk beperking. Met wat kleine aanpassingen is de lijst ook geschikt voor andere doelgroepen. De opbouw en het taalgebruik maken […]
05-12-2017

Resultaten onderzoek woonwensen senioren gemeente Wageningen gepresenteerd

In opdracht van de gemeente Wageningen zijn de woonwensen van senioren in Wageningen geïnventariseerd. Het onderzoek is uitgevoerd middels een schriftelijke enquête. Deze is door Ipso Facto gemaakt, in samenwerking met de gemeente, de stichting Coördinatieorgaan Samenwerkende Wageningse Ouderenorganisaties (CWSO) en de Woningstichting. In de Woonvisie van de gemeente is aangegeven dat het goed zou zijn als senioren zolang mogelijk in hun eigen huis en hun vertrouwende omgeving kunnen blijven wonen. De nadruk ligt met name op het langer zelfstandig wonen. Dat kan alleen als de woning hiervoor geschikt is (of geschikt te maken) en bepaalde voorzieningen dichtbij zijn. Bijvoorbeeld in de nabijheid van […]
24-11-2017

Positieve beoordeling Cliënten aan het woord 2017

De instrumenten voor het doen van cliëntervaringsonderzoek (Bouwsteen 2, voorheen pijler 2b van het kwaliteitskader van VGN) worden jaarlijks beoordeeld door een onafhankelijke wetenschappelijke commissie. Het oordeel over de meest recente versie van ons instrument (2017) is positief. De commissie spreekt haar waardering uit voor recente aanpassingen in de basisvragenlijst en de zorgvuldige rapportage daarover. ‘De Commissie van Deskundigen adviseert het bestuur van de VGN om uw instrument Cliënten aan het woord toe te laten tot de waaier voor de periode 2018 – 2019‘. De volledige recensie kan hier worden ingezien. De meest actuele versie van ‘Cliënten aan het woord’ […]
Contact